Mẫu công văn thu hồi nợ
Các bạn có thể tham khảo mẫu công văn thu hồi nợ dưới đây:
 
 
Công Ty …………………………….
Số: ……………………….
V/v : Đề nghị thanh toán ………….
 
 
Kính gửi: Công Ty ……………….............
 
 
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………………. ngày …………, Phụ lục hợp đồng: ……………. ngày ………….. giữa Công ty . .......... và Công . ......... ..........
- Căn cứ Biên bản ………………
- Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: ………………..
- Căn cứ …………………..
 
Công Ty ............... chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý Công Ty trong thời gian qua.
Thực hiện hợp đồng kinh tế số: ……………. ngày ……………., được ký giữa Công ty ........... và Công Ty . ...... về việc: ………………….Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….
 
Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.
Theo thanh lý và nghiệm thu (…………………..) quý công ty đã thanh toán chậm ….ngày (… tháng … ngày) so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này
 
Vậy, chúng tôi kính đề nghị Công ty..... thanh toán công nợ theo đúng qui định tại điều … 
Hợp đồng kinh tế số: …… Ký ngày ….. cụ thể:
Số tiền còn phải thanh toán là:   ……...          đồng.
Bằng chữ: …………………….
Tên tài khoản: Công Ty............          Số tài khoản: …. Tại: Ngân hàng ……….., chi nhánh …
 
Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan và có thông tin phản hồi lại cho chúng tôi về việc thanh toán số tiền trên.
Trân trọng!
Công ty……………
 
Giám đốc
Các bài đăng khác
Tính pháp lý của ngành

Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.

Khách hàng

AMADORA SPA
ĐỒ GỖ TRỌNG TÍN
GOLDEN PALACE
NHÃ VIÊN QUÁN
LAVIE SPA
GIÀY ĐẸP THÁI
DUY ANH WATCH
SUKASHOP
PIV
CENGROUP
IDG
SAIGONCONTROL